Meet, verbetert & bewaaktbedrijfsvitaliteit
& inzetbaarheid

Health CheckPMOGezondheidsmanagementInzetbaarheidsonderzoek

Wij meten, verbeteren en bewaken de inzetbaarheid, fysieke en psychische gezondheid en fitheid van jouw personeel. Dat dit niet duur, saai of moeilijk hoeft te zijn bewijzen wij elke dag. Onze health checks en vitaliteitstrajecten zijn dan ook niet onnodig gecompliceerd maar wel uniek.

Kom in contact

Klanten

Ondertussen hebben wij al duizenden werknemers in diverse branches door heel Nederland gestimuleerd tot een gezonder, fitter en vitaler leven.

‘Wij zijn erg tevreden over de samenwerking met Salutis. Bij het onlangs gehouden Periodiek Preventief Medisch Onderzoek heeft Salutis ons heel goed begeleid en ondersteund. Van de planning tot en met het bespreken van de eindrapportages. Vooral het meedenken met de medewerkers en de organisatie is een compliment waard.’ 


Helèn van den Ende, HRM Roxit BV

“Samen met de medewerker zijn we verantwoordelijk voor vitaliteit. Vitale medewerkers zijn van belang om een organisatie gezond te houden. Dat deed ons besluiten te investeren in de vitaliteit van ons personeel. Medewerkers hadden het gevoel dat ze serieus genomen werden door de onderzoekers van Salutis. Het contact gaf een vertrouwd gevoel. Vertrouwen is de basis voor een samenwerking.

De dienstverlening is uitstekend. Afspraak is afspraak. Salutis dacht mee met de organisatie en denkt in mogelijkheden. Salutis wordt vanuit ons van harte aanbevolen vanwege de correcte dienstverlening en het goed kunnen inspelen op de behoefte van de organisatie. Geen hele wollige verhalen maar duidelijk en to the point!!

Tevens zouden we Salutis in de toekomst opnieuw inzetten om een verder vervolg te geven aan de ingezette koers.”


Leo Stamsnieder, Zorgmanager

“Visschedijk heeft Salutis toegevoegd aan haar sociaal medisch team (SMT). In samenwerking met een team van zorgprofessionals werkt Visschedijk succesvol aan de begeleiding van zorgbehoevende medewerkers. Salutis verzorgd persoonlijke trajecten voor medewerkers met specifieke lichamelijke klachten en leefstijl problematiek. Daarnaast zet Salutis zich in om toekomstig verzuim te voorkomen en het thema ‘vitaliteit’ te benaderen vanuit een kenmerkende heldere en frisse visie.

Salutis kunnen wij inzetten voor de vitaliteit van onze medewerkers. Zij maken een duidelijke unieke Health-Check, waardoor een duidelijk inzicht gegeven wordt, met deze gegevens kan gewerkt worden aan de vitaliteit van onze medewerkers. Onze medewerkers waren telkens erg enthousiast.  Ook worden wij/ ik regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen in het vakgebied.  Kortom: ik ga voor een langdurige en vooral een prettige samenwerking.” 


Ellen Rinket, Verzuim- en re-integratiecoördinator

Heracles Almelo is topsport, om topsport te bedrijven is het van essentieel belang dat je in een goede gezondheid verkeert. Het succesvol runnen van een organisatie is ook topsport. Daarvoor heb je dus gezonde en fitte werknemers nodig. Heracles Almelo begrijpt dit, daarom hebben ze Salutis ingeschakeld om middels een uitgebreide Health-Check (PMO)  de vitaliteit van de organisatie in kaart te brengen. “Salutis heeft bij ons allemaal een health check uitgevoerd. Goed voor ons als werknemers maar ook goed om als club oog te hebben voor de gezondheid van je medewerkers.”


Edwin van Lenthe, Teammanager

“Pilkington Benelux BV heeft samen met Salutis een traject ontwikkeld waarin de belastbaarheid, fysieke gezondheid en mentale weerbaarheid wordt bevorderd. Pilkington Benelux BV heeft 8 vestigingen verdeeld over Nederland. Er is gestart met een uitgebreide PMO met daarin arbeidsspecifieke onderdelen. De health check heeft veel  handvatten gegeven om interventies op maat te ontwikkelen waarmee gericht aan de slag is gegaan om de inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren.”


Jacqueline Stoker, Hoofd P&O

“Falco investeert periodiek in Health Checks voor het personeel. Medewerkers die een hoger risico lopen op het ontwikkelen van fysieke klachten zijn tijdens de Health- Check zorgvuldig geholpen door de fysiotherapeuten van Salutis. Daarnaast hebben alle medewerkers een leefstijl afhankelijk onderzoek gehad en worden zij geholpen om fit en prettig aan het werk te blijven. Naar aanleiding van de Health Check hebben wij in samenwerking met Salutis een plan opgesteld waarmee gewerkt wordt aan de gezondheid en inzetbaarheid van ons personeel.”


William Flim, P&O

“Elementis Specialties Netherlands investeert in de vitaliteit en inzetbaarheid van haar personeel. Zo zijn er verschillende initiatieven waaronder het ‘Fit4ESN’ programma. Een waardevolle toevoeging op deze activiteiten is natuurlijk een PMO. Salutis heeft meer dan 200 Health Checks uitgevoerd onder het diverse personeelsbestand van Elementis Specialties. Een grote groep van onze medewerkers werkt in ploegendiensten. Onder deze medewerkers zijn fysiotherapeutische onderzoeken uitgevoerd en is er een onderzoek gedaan naar de belasting van het werken in ploegendiensten. Naast de Health Checks zijn er diverse modulen afgenomen, waaronder een werkvermogen onderzoek. De resultaten en aanbevelingen worden gebruikt om het huidige vitaliteitsbeleid te ondersteunen en te activeren.”


Monique Welberg, HRM

“Jaarlijks ondergaat een deel van ons personeel een PMO check via Salutis. De onderzoeken zijn deskundig en vertrouwelijk bij ons op locatie verricht. De resultaten van de onderzoeken worden direct met de desbetreffende medewerker doorgenomen. Na afronding van alle onderzoeken hebben wij als organisatie nog een overall rapportage ontvangen waarin de collectieve (niet op persoonsniveau) uitslagen worden weergegeven. Al met al zijn wij zeer tevreden over de werkwijze van Salutis.”


Raymond Vrielink, P&O

“PMO, kosten of investering? Vanuit die vraagstelling zijn wij, GBB en GIB, met Salutis van start gegaan met ons 2e Periodiek Medisch Onderzoek. Het door Salutis gehouden PMO werd van meet af aan gekenmerkt door sterke motivatie en betrokkenheid van de onderzoekers. Door deze instelling ontstond de overtuiging dat het PMO ook kan worden ingezet als een middel om de betrokkenheid van een onderneming bij het welzijn van de medewerkers tot uitdrukking te brengen. De door de medewerkers als zeer plezierig ervaren aanpak van het onderzoek maakt dat dit PMO handvatten geeft om medewerkers bewust te maken van hun gezondheid en waar nodig en mogelijk te stimuleren om daar verbetering in te brengen. Salutis communiceert goed en rapporteert deskundig. Er wordt gewerkt met rekenkundige modellen die de gezondheid vertalen naar potentiële medische risico’s in de toekomst. Vervolgens worden die risico’s vertaalt naar potentiële verzuimkosten. Het bovenstaande maakt dat de aanpak door Salutis van een PMO leidt tot een nuttige investering.”


Martin van den Bos, directeur

“Salutis heeft een volledige persoonlijke health check uitgevoerd van ons gehele personeelsbestand. Het contact is laagdrempelig en erg prettig; past precies bij ons. De scan werd door de medewerkers als zeer prettig, maar vooral als zeer nuttig ervaren. Ons personeel let na de check al beter op hun leefstijl en we hebben collectief een fruitaanbod doorgevoerd voor alle medewerkers. Daarnaast is er al zelfs een sportieve activiteit gepland (bedrijfsbreed), niet alleen gezond, maar ook goed voor onze teambuilding. Al met al een aanrader voor elk groeiend bedrijf, die het beste voor heeft met zijn of haar medewerkers.” 


Arjan Lucas, Directeur Lucas IT

“De afgelopen jaren hebben wij voor al onze medewerkers een health check uit laten voeren door Salutis. Int totaal hebben 300+ medewerkers hieraan vrijwillig deelgenomen en velen van hen hebben ook gebruik gemaakt van de aanvullende gehoortest en ECG waarvoor een kleine eigen bijdrage werd gevraagd. Salutis heeft de voorbereiding, uitvoering en rapportage zorgvuldig en professioneel aangepakt. Wij zijn erg enthousiast over deze healthcheck bij Salutis en bevelen deze van harte bij u aan.”

“Onze medewerkers waren positief, over de opzet en over de rapportage en de tips. De dienstverlening was goed en professioneel. De medewerker stond centraal. Even de aandacht en focus op je eigen vitaliteit. Ik beveel Salutis aan omdat jullie een goede en betaalbare dienstverlening op maat (in ons geval de Health-check ) verzorgen. Jullie zijn flexibel en zorgen voor een goede rapportage.”


Ben A. Kokhuis, Voorzitter Centrale Directie PiusCanisius

"Begin 2016 stond voor Klein Poelhuis het Preventief Medisch Onderzoek op de planning die we dit jaar in samenwerking met een nieuwe partner uitgevoerd hebben. Wij hebben Salutis gevraagd om de PMO’s te organiseren. We zijn ontzettend tevreden over de gang van zaken. Salutis heeft erg goed geluisterd naar onze wensen en kwam tijdens de kennismaking al direct met goede adviezen om de PMO nog beter in te richten. We hebben gedurende de organisatie van de PMO’s geregeld contact gehad waarbij de heren zeer goed benaderbaar zijn en tevens snel reageren op vragen. Daarnaast is er een andere kwaliteit die direct opviel namelijk de flexibiliteit. De PMO’s konden precies ingericht worden op de manier zoals wij als bedrijf dit graag wilden.

Wij hebben onze medewerkers om een evaluatie gevraagd waarbij eigenlijk zeer consequent aangegeven werd dat ze het preventief medisch onderzoek als zeer prettig en nuttig hebben ervaren. Salutis heeft ze een duidelijke en begrijpelijke uitleg gegeven over de gang van zaken en zijn erg duidelijk op inhoud ingegaan waardoor het voor de deelnemers van grote meerwaarde is geweest. Bedankt voor de goede samenwerking!"


Nieke Kok, HR Adviseur

Diensten

Ons doel is het voorkomen van onnodig uitval en jouw personeel langer, gezonder en gelukkiger aan het werk houden.

3 meest afgenomen diensten:

Inzetbaarheidsonderzoek

Ons onderzoek signaleert gezondheids- en werkproblemen, geeft je kristalhelder inzicht in jouw organisatie en maakt het mogelijk om te komen tot zinvolle acties voor het verbeteren van de inzetbaarheid en gezondheid van jouw personeel.

Health Check (PMO)

Wij geloven dat nu preventief actie ondernemen noodzakelijk is om ook in de toekomst succesvol te blijven. Wil jij jouw medewerkers stimuleren om vitaler te leven en ze inzicht geven in de eigen gezondheidsrisico’s? Dan is ons preventief medisch onderzoek de oplossing.

Fitwave

In slecht 6 weken vitaliseren wij jouw personeel. Wij geven ze inzicht in de eigen gezondheid en inzetbaarheid om van daaruit doelgericht persoonlijke begeleiding te geven. Het is een op maat gemaakt programma met o.a. een PMO, persoonlijke begeleiding, diverse workshops en trainingen.

Meer weten over onze diensten?

Download nu onze Toolbox Duurzame Inzetbaarheid met al onze mogelijkheden, onderzoeken, health checks en actuele prijzen.

Download toolbox

In 8 stappen naar een vitale organisatie

1

Sparren

Brainstorm sessie

Visie op duurzame inzetbaarheid en doelstellingen bepalen

2

Inspiratie sessie(s)

Draagvlak creeën

MT, OR, Leidinggevenden en overige stakeholders

3

Motivatie

Communicatie campagne

Doel is om de werknemers te inspireren, motiveren en uit te dagen om deel te nemen

4

Meten

Bedrijfsscan & Health Check

Elke organisatie is anders, daarom altijd een inzet op maat

5

Inzetbaarheidsgesprek

Persoonlijk & individueel

Advies gesprek vitaliteit, inzetbaarheid, leefstijl, behoefte en hulpvraag

6

Resultaten

Rapportage, advies & evaluatie

Risico’s, aandachtspunten en behoeften in kaart

7

Vitale agenda

Invullen & implementeren

Inzetten van interventies, trainingen, workshops en randvoorwaarden optimaliseren

8

Bewaken

Resultaat check

Monitoren en meten doelstellingen, inzetbaarheid en gezondheidswinst

Meer over Salutis

Toen wij in 2012 zijn gestart zagen wij al snel dat er een aantal grote problemen gaan ontstaan binnen bedrijven en organisaties die afhankelijk zijn van de inzetbaarheid van het eigen personeel. Denk hierbij aan de vergrijzing waardoor de gemiddelde leeftijd van werknemers stijgt en iedereen langer door moet werken, de toename van uitval vanwege welvaartsaandoeningen zoals bijvoorbeeld overgewicht en hart- en vaatziekten. Maar ook burn-out klachten als gevolg van een toegenomen werkdruk, snel veranderde functie eisen of sociale druk.

Ondanks dat het aanbieden van een PMO aan jouw medewerkers verplicht is, is dit nooit onze insteek! Wij willen stiekem niets liever dan dat uw casemanager of (vaak saaie) bedrijfsarts geen werk meer heeft. Niet omdat ze het werk niet goed uitvoeren maar omdat het gebruik vaak gewoon voorkomen kan worden. Wij geloven dat iedereen, bewust of onbewust, bezig is met de eigen gezondheid. Veel mensen hebben hierbij een steuntje in de rug nodig om klaar te zijn voor een vitale toekomst. Niet met ingewikkelde programma’s maar met Twentse nuchterheid kijken naar wat echt nodig is.

Fitview

Wij maken gebruik van hét vitaliteitsplatform van Nederland; Fitview. Samen met Fitview Group B.V. hebben wij dit platform ontwikkeld om o.a. PMO en health check resultaten overzichtelijk te presenteren voor zowel de medewerker als voor de organisatie. Organisaties krijgen hiermee realtime inzicht in de bedrijfsvitaliteit en inzetbaarheid.

Fitview helpt jouw werknemers bij het stimuleren van de eigen inzetbaarheid en leefstijl!

Contactgegevens

074 - 763 05 66Ons luisterend oor is er elke dag van 8.00 tot 18.00

info@salutisnederland.nlSchrijf je graag? Ga je gang. We reageren altijd zo snel mogelijk!

Salutis NederlandBerkstraat 100
7572 CD Oldenzaal

Routebeschrijving

Vragen of opmerkingen?

We horen graag van je! Kom in contact via onderstaand formulier.